nedeľa 6. decembra 2009

rok.2012 - najvyšší čas : na varovanie-zázrak-trest ?

Vážení a ctení,… drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine všetkých národov. Pokoj Vám, nech pokoj Kristovej lásky ostáva vo vašich srdciach, aj napriek utrpeniu, ktoré prežívate a tomu, čo má prísť.


FALOŠNÉ PREDSTAVY NA ZÁKLADE PRAVDY ?!


Vidíte v médiach (filmy a literatúra) o konci sveta, ba dokonca sa dozvedáme aj termín (rok 2012) tejto veľkej udalosti. Pre tých, ktorí málo čo veria v proroctvá alebo znamenia čias, môže byť toto všetko len ľudským výmyslom. Pre tých, ktorí majú skúsenosť so zlými duchmi (padlí anjeli) alebo poznajú ich taktiku, môžu v tomto všetkom spozorovať SLOBODOMURÁRSKU ČINNOSŤ ako falošne vysvetľujú Božie proroctvá, či znamenia čias.
Ale tak ako často-krát sa tieto falošné predstavy odvýjajú na pravdivých základoch (Sväté Písmo a iné pravé proroctvá) - a ako aj pokorný a skúsený človek dokáže prijať radu od chlapca, či dievčaťa, ktorí ešte nemajú veľa skúsenosti - tak aj múdry človek si vie zobrať ponaučenie z toho, čo vidí alebo počuje.


PREČO PRÁVE ROK 2012 ?


Rok 2012 je rok, v ktorom vychádza 31. MÁJ na ŠTVRTOK ! Predtým to bolo v roku 2007, najbližšie to vychádza na r.2012 a potom až 2018.


31.MÁJ (vo ŠTVRTOK / 2O:30 hod.)


je Deň, kedy podľa proroctva Matky Ježiša Krista (Panny Márie) sa udeje VEĽKÁ UDALOSŤ (KONCIL-VYHLÁSENIE 5. MARIÁNSKEJ DOGMY) A VEĽKÝ ZÁZRAK.


ŠTVRTOK (20:30 hod.)


“V Cirkvi sa v ten deň udeje nejaká UDALOSŤ , (koncil) a ZÁZRAK bude po nej nasledovať v TEN ISTÝ DEŇ”.


“ZÁZRAK sa stane vo ŠTVRTOK , 20:30 hod. a potrvá 15 minút.” (Matka Ježiša Krista vizionárke Conchita z Garabandalu-Španielsko / r.1963)


MESIAC MÁJ


Na otázku: “… v ktorom mesiaci môžeme očakávať zázrak ?” Odpovedala Conchita: “Od marca do MÁJA.”


31. MÁJ / “Stojím pred tebou : Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica.
VYBRALA SOM SI TENTO DEŇ: 31. MÁJ.
Dnes obdrží (Pani) Matka korunu. Teológovia a apoštoli Ježiša Krista, poslúchajte dobre ! Vysvetlenie DOGMY som už vám dala. Pracujte a proste naliehavo svätého otca (pápeža), aby DOGMU VYHLÁSIL.”
(Matka Ježiša Krista - Matka všetkých národov - viz. Ida Peerdeman / 31.5.1954)


VÍZIA VYHLÁSENIA DOGMY (KONCIL)


“Som v obrovskom chráme, vo svätopeterskom Dóme (Vatikán-chrám sv.Petra). Vidím samých kardinálov a biskupov. Potom vchádza pápež. Je to pápež, ktorého nepoznám. Je nosený na akomsi sedle, neskôr ide pešo. Ľudia jasajú, spustí sa chór. Svätý otec (pápež) zdvíha dva prsty a hovorí niečo jazykom, ktorému nerozumiem. Zrazu stojí (Pani) Matka na zemeguli. Hovorí s úsmevom: “Nechala som ťa - dieťa moje - vidieť, čo je vôľa Pána Ježiša Krista. V TENTO DEŇ prebehne korunovácia jeho Matky, (Pani) Matky všetkých národov, ktorá skôr bola Máriou.” (31.5.1954 / Matka všetkých národov - Ida Peerdeman)


Drahí bratia a sestry v Rodine Matky všetkých národov, aj keď tieto proroctvá boli zjavené na dvoch rôznych miestach (Garabandal a Amsterdam) a rozdielnym vizionárom, predsa boli zjavené jednou a tou istou Matkou Ježiša Krista (Panna Mária). Zjavenia v Garabandale sú schválené pápežom: Pavol VI. (r.1966), na základe čoho môžeme očakávať naplnenie proroctiev týkajúcich sa VAROVANIA - ZÁZRAKU - TRESTU.


VAROVANIE:


„Varovanie príde od Boha. Uvidia ho všetci ľudia, kdekoľvek sa budú nachádzať. BUDE TO AKOBY VNÚTORNÉ ZJAVENIE NAŠICH HRIECHOV. Uvidia a pocítia to veriaci i neveriaci, ľudia všetkých vyznaní. Varovanie bude akoby očistenie pred zázrakom….“ (14.9.1965/Panna Mária-Conchita zjavenie v Garabandale-Španielsko)


„Pred zázrakom Boh zošle varovanie, aby nás tak očistil a pripravil na zázrak a aby sme získali dostatok milostí k obráteniu života k Bohu.“ (jún 1977).


PANNA MÁRIA: „ŽIJETE V DOBE POSLEDNÝCH VAROVANÍ. Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zatratenie. Proste nás úprimne a my vás vypočujeme. Mali by ste sa viac posväcovať. Rozjímajte Ježišovo umučenie.“
“Viem, že medzi VAROVANÍM a ZÁZRAKOM UPLYNIE NECELÝ ROK.” (viz. Mária Loli / Garabandal)


TREST : (Oheň ?!)


“Spomínam si na nejaké miesto,kde som videla ľudí ako plačú a matky, ktoré pozdvihovali svoje deti, akoby hovorili Bohu, aby si ich vzal k sebe.”
- Na otázku, či videla oheň, viz. Mária Dolores odpovedala: “Oheň, áno. Ľudia bežali smerom k vode, ale ten oheň nič nedokázalo uhasiť. Nikdy som nevidela ľudí uprostred ohňa, len ako pred ním utekali.”


Trest je podmienený (t.j. s podmienkou, že sa ľudia nezmenia), ale keďže sa väčšina nezmení, príde vo väčšom rozsahu. Nie, ako to bolo za Noema (potopou vody), ale ohňom ako je v Biblii: “… bude satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale ZOSTÚPIL OHEŇ Z NEBA a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; …” (Zjavenie Jána 20,7-10)


Potom nasleduje DEFINITÍVNY SÚD !


… Bohom milovaní … podľa zjavení ako aj so skúseností vieme, že Ježiš a Mária nechcú naše zatratenie, ale aby sme sa obrátili (zmenili svoj život) a pripravili sa na tieto udalosti. Pokáním - túžbou po poznaní Božieho plánu, ktorý má s nami a uskutočňovať ho vo svojom živote. Vo svete a v Cirkvi máme dosť príležitostí ako napraviť a zmeniť naše zlyhania ako aj pomáhať svojim blížnym. V Rodine Matky všetkých národov Vám vyprosujem hojné nebeské požehnanie: v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.